Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aká bola Slovenská republika?

10. 3. 2007

Aká bola Slovenská republika?

 Slovenská republika existovala v rokoch 1939 – 1945.

  • európska politika nachádzala vo veľkej kríze, ktorá vyústila do vojny.
  • Stredná Európa - spod francúzskeho vplyvu do vplyvu nemeckého
  • Slovenská politika bola kontrolovaná nacistickým Nemeckom

Politický systém slovenského štátu = totalitný režim

  • vláda jednej strany » HSĽS (Hlinková slovenská ľudová strana)
  • HSĽS nebola jednotná » zápas medzi dvoma krídlami » umierneným -  konzervatívnym (na čele Jozef Tis) a radikálno-fašistickým (na čele Vojtech Tuka a Alexander Mach).
  • bolo to obdobie obmedzovania občianskych a ľudských práv. Prejavovalo sa to najmä pri tzv. riešení židovskej otázky.

Židovská otázka

1941 – vyšlo vládne nariadenie č. 198/1941 » židovský kódex = rasistické zákony proti Židom.

Židov zbavovali majetku, politických, občianskych a ľudských práv. Umiestňovali ich do pracovných táborov, museli nosiť potupné označenie – žltú šesťcípu hviezdu.

1942 – 58 000 židov bolo slovenskou vládou poslaných do táborov smrti a ešte 13 000 v roku 1944 Nemcami po okupácii Slovenska.

Totalita: celok, jednoliatosť, násilná, vynútená, nadiktovaná jednota

Arizácia: je označenie pre vyvlastnenie, nútený prevod majetku Židov na Nežidov

© Monika Šušorená