Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dve tváre komunistickej totality

29. 4. 2007

Dve tváre komunistickej totality

Priemysel:

  • päťročné plány podľa sovietskeho vzoru /mali nesplniteľné ciele/
  • ťažba rúd, výroba ocele, zbraní
  • nedostatok spotrebného tovaru
  • proces industrializácie -výstavba tovární /Východoslovenské železiarne
  • neskôr sériova výroba -televízory, chladničky atď

Poľnohospodárstvo:

  • proces kolektivizácie /združstevňovanie/ -roľníci museli násilne vstupovať do družstiev
  • budovali sa jednotné roľnícke družstvá - JRD

Spoločnosť:

  • rozvoj miest -bytové sídliská, rozvoj dedín
  • elektrifikácia Slovenska
  • zvyšovanie životnej  a kultúrnej úrovne obyvateľstva

KS - sústavný boj proti tzv. slovenskému buržoáznemu nacionalizmu

                                                                    © Renáta Rovňanová