Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nové cesty umenia a architektúry

24. 11. 2009

Medzivojnové obdobie (1918-1938) v umení bolo poznačené:

 • reakciou na zážitky z 1. svetovej vojny

 • kritikou až opovrhnutím nad ľudskou spoločnosťou

 • hľadaním nových ciest pre ľudskú civilizáciu

        Vzniklo niekoľko umeleckých smerov, ktoré sa výrazne odlišovali od dovtedajšieho chápania umenia.

         Centrom nového umenia sa stali mnohé európske štáty – Švajčiarsko, Nemecko, Francúzsko, Holandsko a Rusko (ZSSR).

Dadaizmus

 • vznikol vo Švajčiarsku ako revolta skupiny umelcov rôznych národností proti vojnovým hrôzam (časť jeho predstaviteľov boli priami účastníci vojny)

 • dadaizmus bol prostriedok ako vyjadriť zmätok a strach z vojny, zároveň však toto hnutie nehľadalo žiadne východiská (východiskom bol nezmysel)

 • názov dadaizmus vznikol náhodne – dada (koník, detská hračka)

 • základným princípom ich tvorby bola náhoda - dadaistické dielo vzniklo náhodným zoskupením obyčajných predmetov (klince, vrchnáky z fliaš, cestovné lístky atď.), čím chceli dadaisti zamerať pozornosť na obyčajné veci

 • významní predstavitelia: Tristan Tzara, Marcel Duchamp, Hans Arp

Surrealizmus

 • znamená nadrealizmus, zaoberá sa niečím nadskutočným
 • je hnutie, ktoré skúma nejasné, nepreskúmané zákutia ľudskej duše.
 • predstavitelia sa zaoberali náhodou, snom, ale aj šialenstvom, halucináciami...
 • potláčali racionalizmus a vyzdvihovali iracionálne vzťahy.
 • významní predstavitelia: Max Ernst, Salvador Dalí, Joan Miró

Expresionizmus

 • vznikol v Nemecku
 • názov expresionizmus bol odvodený od slova expresson (výraz) – za prvoradý považoval výraz, čiže vyjadrenie istého citového alebo myšlienkového stavu

 • diela expresionistov sú pesimistické, porušenie zákonov perspektívy, anatómie alebo zamenenie skutočnej farby zobrazovanej veci za inú nie sú chybou, naopak, majú pomôcť zosilniť pôsobenie diela na diváka

 • významní predstavitelia: Edvard Munch, Oskar Kokoschka, Otto Dix, Vasilij Kandinskij

Konštruktivizmus
 • vyvíjal sa nezávisle od seba vo viacerých krajinách
 • názov bol odvodený od slova konštrukcia, zostrojenie – vznikol v Rusku v r. 1910-1920

 • maliari svoje obrazy stavali priam s matematickou presnosťou a podobne ako sochári používali materiály rôznych štruktúr. Zákonitosti ich tvorby sa uplatnili aj v priemyselnej výrobe a v architektúre.

 • významným predstaviteľom bol Holanďan Piet Mondrian

Ruská avantgarda
 • označuje ruské revolučné avantgardy – množstvo rôznych skupín a smerov, ktoré vznikli po Veľkej revolúcii v roku 1917 v Rusku
 • avantgarda (označuje vedúcu skupinu, predvoj)

 • predstavitelia boli v Rusku, neskôr v ZSSR prenasledovaní a mnohí odišli do zahraničia, čo bol aj prípad najznámejšieho maliara Mosche Segala, ktorý sa usadil vo Francúzsku a zmenil si meno na Marc Chagall

Moderná architektúra
 • využívala nové materiály - železobetón, železnú kostru v spojení so sklom, oceľové a betónové dielce
 • jej hlavné črty boli účelnosť a široké uplatnenie - budovy mali netradičnú výšku (mrakodrapy), rozmery a tvary

 • priekopníkom modernej architektúry bol francúzsko-švajčiarsky architekt Le Corbusier

 upravil Mgr. Boris Hnila (autor Juráková Beata)