Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nové štáty na mape Európy

27. 10. 2009
 • na sklonku vojny sa zrútili tri veľké monarchie

  • Nemecko, Rusko a Rakúsko-Uhorsko
 • na ich území vzniklo 9 republík + kráľovstvo bez kráľa - Maďarsko
  • Fínsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľská republika, Rakúsko,  ČSR, Juhoslávia, Ukrajina
Fínsko
 • dlho pod nadvládou Ruska
 • oslobodili sa v roku 1917
Estónsko, Lotyšsko, Litva

 • dlho pod nadvládou Ruska a neskôr Nemecka
 • oslobodili sa v roku 1920

 Poľská republika

 • Z - Nemecká, V - Ruská, JV - Rakúska
 • oslobodili sa až po vojne
Maďarské kráľovstvo a Rakúska republika

 • museli uznať samostatnosť novovzniknutých republík

ČSR

 • nová krajina, vznikla spojením Českej a Slovenskej časti RU

Juhoslávia

 • vznikla spojením štátov a častí, ktoré sa nachádzali na Balkánskom poloostrove
 • Srbsko, Chorvátsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora

Vo viacerých krajinách žilo väčšie množstvo menšín - boli chránené osobitnými zmluvami.(okrem Rómov)

W. Wilson predložil 14 bodov, ktoré mali pomôcť zmeniť Európu.

V roku 1920 vznika Spoločnosť národov - mala riešiť prípadné konflikty mierovou cestou.

Demokracia verzus Totalita = nové napätie v Európe.

Mgr. Boris Hnila