Jdi na obsah Jdi na menu
 


Od autonómie k samostatnosti

3. 2. 2009

Od autonómie k samostatnosti

 

Október 1938 – Žilina – predstavitelia HSĽS vyhlásili autonómiu Slovenska

- vlastná vláda na čele s J. Tisom, Snem Slovenskej krajiny

- nový názov Slovenská krajina

 

November 1938Viedenská arbitráž – odtrhnutá 1/5 územia Slovenska

- odovzdať 1/5 územia Maďarsku (800 000 Slovákov)

        • vojenská diktatúra, tvrdý národnostný útlak

- odovzdať časť územia Poľsku (4280 obyvateľov)

        • hlavne Orava a Spiš

 Situácia v ČSR :

- Odstúpil prezident E. Beneš – nastúpil E. Hácha

Situácia na Slovensku :

- V. Tuka, A. Mach, F. Ďurčanský – snaha o osamostatnenie sa Slovenska

- HSĽS – snaha o neobmedzenú vládu

· zakázali všetky politické strany

· vytvorili ozbrojené oddiely – Hlinková garda

· porušovala základné práva – sloboda tlače, zhromažďovania a prejavu

· nútený odchod českých štátnych zamestnancov zo Slovenska

Mgr. B. Hnila