Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matica Slovenská

24. 4. 2007

Matica Slovenská

1863 – založenie Matice Slovenskej - pri oslavách 1000 ročného výročia príchodu vierozvestcov – sv. Cyrila a Metoda. Nahromadená hrdosť a nadšenie...

Zakladajúce zhromaždenie» 4.aug. 1863 v Turčianskom sv. Martine
Úloha Matice Slovenskej –» dvíhať národné povedomie ľudu, podporovať kultúrnu a vedeckú činnosť, podporovať umenie a literatúru.

Vedúce osobnosti

  • predseda – Štefan Moyses (kat. biskup)

  • podpredseda – Karol Kuzmány (evan. superintendent)

Bolo to spojenie evanjelizmu a katolicizmu na Slovensku.

Prínos Matice Slovenskej: rozvoj kultúry, umenia (literatúry, maliarstva...), osvety ( časopisy, letáky..).

1875 – zatvorenie Matice Slovenskej – zatvorila ju Uhorská vláda a nastupuje tvrdá maďarizácia.

© Monika Šušorená