Jdi na obsah Jdi na menu
 


Občan na politickej scéne

27. 10. 2009
Príčiny francúzskej revolúcie:
 • nerovnomerné rozdelenie príjmov z prudkého hospodárskeho rastu Francúzska v 18. storočí,
 • vysoké výdavky kráľovského dvora (Versailles), sčasti na prepych, ale aj na výboje a vojny (najmä vojna o španielske dedičstvo (1701-1714) za Ľudovíta XIV., sedemročná vojna (1756-1763) za Ľudovíta XV. a americká revolúcia (1775-1783) za Ľudovíta XVI.)
 • absolutizmus (s vrcholom za Ľudovíta XIV. – „kráľ Slnko“)
 • rozdelenosť francúzskej spoločnosti na tri stavy, z ktorých dva (duchovenstvo a šľachta) tvorili len 2 % obyvateľstva, ale mali politickú moc a neplatili dane, kým tretí stav (roľníci a mešťania) tvorili 98%, ale politickú moc nemali a dane platili
 • nezvolávanie zhromaždenia generálnych stavov od roku 1614 (generálne stavy vznikli v roku 1302 ako poradné zhromaždenie kráľa , najmä na schvaľovanie daní)
 • katastrofálna neúroda v roku 1788 a z toho vyplývajúce povstania chudoby

Vláda Ľudovíta XVI. mala obrovskú spotrebu a vytvorila vysoké dlhy :
 • aby mala na splátky, zvýšila existujúce a zaviedla špeciálne dane  
  • napríklad z komínov, šiat a okien
  • dane platil len takzvaný tretí stav, teda 98 percent obyvateľstva, ostatné dva stavy dane neplatili
  • panovník oznámil, že na máj 1789 zvolá (po 175 rokoch) zasadnutie generálnych stavov - každý stav mal jeden hlas
 •  vytvorilo sa Národné zhromaždenie, ktoré ako jediné má právo zastupovať ľud
 • prijali heslo : " Sloboda-rovnosť-bratstvo". - Všetci majú mať rovnaké práva!
 • 14. júla 1789  vtrhol ľud do budovy Invalidovne, kde sa zmocnil 32 000 pušiek
  • tiahol na Bastillu, ktorá ako štátna väznica bola symbolom všetkého, čo nenávidel
  • v mestách boli nepokoje, nespokojní mešťania si vytvárali vlastné samosprávy – tzv. komúny a na ich ochranu ozbrojené oddiely, z ktorých neskôr vznikla Národná garda.
  • rokovali o prijatí vyhlásenia ľudských a občianskych práv - Deklarácia ľudských a občianskych práv -neskôr ústava

Mgr. Boris Hnila