Jdi na obsah Jdi na menu
 


Panovník panuje ale nevládne

10. 10. 2009
 • Európa bola politický rozdelená a najsilnejšou mocnosťou bolo Francúzsko
Francúzsko - absolutistická monarchia - Ľudovít XIV. - panovník vládne sám bez
                                                                                             obmedzenia
Anglicko - parlamentná monarchia - právo kráľa obmedzené parlamentom

 • Anglicko sa ako ostrovná krajina snažilo nájsť nové trhy a obchody
 • rozvíjal sa hlavne obchod s vlnou a súkenníctvo
  • OHRADZOVANIE - zaberanie pôdy na rozširovanie chovu oviec
   • strata pôdy pre roľníkov - odchádzali do miest - voľná pracovná sila
  • MANUFAKTÚRY - veľké rukodieľne - vlastnili ich bohatí mešťania = BURŽOÁZIA podporoval ich kráľ, ktorý mal z toho úžitok
 • Karol I. sa pokúšal vládnuť absolutisticky - konflikt s parlamentom
  • Občianska vojna - 1642 - 1648 - Oliver Cromwell - dal popraviť kráľa
 • O. Cromwell vládol ako lord protektor - diktátor do smrti
 • po smrti povolali Wiliama III. Oranžského, ktorý musel podpísať BILL OF RIGHTS - Listinu práv = vo všetkých závažných otázkach sa kráľ musí radiť s parlamentom
Anglicko sa tak stáva parlamentnou monarchiou až dodnes.
(Horná a dolná snemovňa + kráľ)

Mgr. Boris Hnila