Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vek svetla

17. 10. 2009

Osvietenstvo

· sú zmeny vo filozofii a pohľade na svet, ktoré sa prejavovali v Európe približne v rokoch 1650 - 1750.

· vzniklo vo Francúzsku, odkiaľ sa šírilo do celej Európy

· základom bola viera v silu rozumu, ľudský pokrok, záujem spoznávať nové veci vedeckým poznaním a skúmaním.

· najvýznamnejšie dielo :

o Encyklopédia alebo racionálny slovník vied, remesiel a umení - vychádzala v rokoch 1751 – 1776 a zostavil ju Denis Diderot.

o bolo to kritické zhrnutie vtedajšieho poznania namierené proti feudálnemu poriadku a svetskej moci cirkvi.

o francúzski filozofi a vedci obdobia osvietenstva,

o Denis Diderot – filozof a dramatik

o Jean d'Alembert – najväčší matematik 18. storočia. Napísal úvod Encyklopédie.

o François Voltaire – spisovateľ, dramatik a filozof

o Charles de Montesquieu - právnik a politický mysliteľ

 

· René Descartes - francúzsky matematik a filozof, zdôrazňoval rozum a logiku, zakladateľ modernej filozofie.

· Galileo Galilei - taliansky matematik, astronóm a fyzik, navrhol použitie kyvadla na meranie času.

· Immanuel Kant – nemecký filozof, skúmal úlohu rozumu v ľudskej skúsenosti a hranice poznania.

· Johanes Kepler – nemecký astronóm, definoval tri zákony pohybu planét (Keplerove zákony)

· Isaac Newton – anglický fyzik, pomenoval gravitačnú silu.

· Thomas Paine – americký pamfletista, autor Práv človeka a Veku rozumu.

· Osvietenstvo podnietilo vedecké myslenie, ktoré vyústilo do vynálezov a objavov vo všetkých oblastiach vedy. Patrili medzi ne napríklad :

o Astronomický ďalekohľad – J. Kepler

o Opis krvného obehu – W. Harvey

o Barometer na metranie atmosferického tlaku – E. Torricelli

o Zrkadlový ďalekohľad – I. Newton

o Teplotná stupnica – A. Celsius

o Bleskozvod – B. Franklin

· Myšlienky osvietenstva ovplyvnili aj niektorých európskych panovníkov, ktorí sa pokúšali vládnuť rozumne a reformami zlepšovať hospodárske, sociálne, náboženské a kultúrne pomery vo svojich krajinách – takýto spôsob vlády nazývame osvietenský absolutizmus. Boli to osvietenskí panovníci:

o Fridrich II. – pruský kráľ

o Katarína II. – ruská cárovná

o Jozef II. – rakúsky panovník


Mgr. Boris Hnila,(upravené od Juráková Beata)