Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bratislava – hlavné a korunovačné mesto

9. 4. 2007

Bratislava – hlavné a korunovačné mesto

Bratislava – Slováci ju nazývali Prešporok, Nemci Pressburg a Maďari Pozsony

  • stala sa hlavným mestom
  • presťahovala sa tu uhorská komora (spravovala všetky kráľovské majetky)
  • sídlil tu miestodržiteľ
  • miestodržiteľská rada
  • významné úrady
  • krajský snem – šľachta, duchovenstvo a zástupcovia miest

1536 – snem vyhlásil Bratislavu za hlavné mesto krajiny – a ostala ním aj po oslobodení Budína v 17. stor. až do roku 1848.

  • počas tohto obdobia hospodársky a kultúrny rozkvet
  • žilo tu mnoho významných rodín
  • bohato zriadené veľkolepé budovy
  • uskutočňovali sa tu veľkolepé korunovácie – v Dóme sv. Martina

1543 – sídlom ostrihomského arcibiskupa – Trnava –» stredisko náboženského života = „slovenský Rím“

© Monika Šušorená