Jdi na obsah Jdi na menu
 


Moháčska katastrofa

9. 4. 2007

Moháčska katastrofa

15. – 16. storočie » Osmanská ríša je nebezpečím pre Uhorsko

- Osmanský vodca Suleyman II. sa v roku 1525 vydal so svojim vojskom (100.000) z Istambulu pokoriť Uhorsko

1526 » sa odohrala bitka pri Moháči (juhomaďarské mesto)

  •  30.000 uhorské vojsko Ľudovíta II. porazené » Ľudovít II. na úteku zahynul
  •  Turci po vyplienení hlavného mesta Budína opustili Uhorsko
  •  smrťou Ľudovíta II. sa končí vláda Jagelovcov v Uhorsku

Nástupnícke zmluvy + časť šľachty dosadili na trón Ferdinanda I. Habsburského 1526 – 1564 (Habsburgovci na tróne až do roku 1918).

Druhá časť šľachty vybrala za kráľa Jána Zápoľského – najbohačší a najmocnejší veľmož.

- zápas o moc » Zápoľský zavolal na pomoc Turkov » Turci obsadili časť Uhorska v okolí Budína.

Výsledok vojny » v roku 1541 sa Uhorsko rozdelilo na 3 časti:

  1. Južné a stredné Uhorsko ovládli na 150 rokov Turci
  2. Sedmohradsko sa stalo samostatným štátom pod nadvládou Turkov

Slovensko, západná časť dnešného Maďarska a zvyšok Chorvátska pod nadvládou Ferdinanda I. (vládol aj v českých krajinách a Rakúsku)

© Monika Šušorená